ارتقا اکانت کاربری
برای گزینه های حساب و پرداخت مختلف زیر را ببینید.

ارتقا اکانت کاربری

7 روز
ویژه

2 هزار تومان

0هزار تومان هر روز

 • پرداخت امن
 • 100٪ امن و ناشناس
 • روش پرداخت را انتخاب کنید:

30 روز
ویژه

12 هزار تومان

0هزار تومان هر روز

 • پرداخت امن
 • 100٪ امن و ناشناس
 • روش پرداخت را انتخاب کنید:

90 روز
ویژه

20 هزار تومان

0هزار تومان هر روز

 • پرداخت امن
 • 100٪ امن و ناشناس
 • روش پرداخت را انتخاب کنید:

180 روز
ویژه

40 هزار تومان

0هزار تومان هر روز

 • پرداخت امن
 • 100٪ امن و ناشناس
 • روش پرداخت را انتخاب کنید:

365 روز
ویژه

60 هزار تومان

0هزار تومان هر روز

 • پرداخت امن
 • 100٪ امن و ناشناس
 • روش پرداخت را انتخاب کنید:

مزایای حساب

دانلود لینک مستقیم. بدون انتظار
بدون تبلیغات
دانلود همزمان نامحدود
حداکثر سرعت دانلود امکان پذیر است.
پشتیبانی از مدیریت دانلود.
ذخیره سازی نامحدود
نگهداری فایل ها تا unlimited روز.
آپلود فایل تا حجم 1.00 GB
هیچ محدودیتی در میزان دانلود وجود ندارد.
قیمت پایین در روز.
بدون اشتراک